Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

波兰语官网

:

Nuctech Official Site

Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilli Plater 53, 00-113 Warszawa

1. INFORMACJE OGÓLNE

 • Dokładamy wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszej strony internetowej: nuctechwarsaw.com („Serwis”). Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.
 • Operatorem Serwisu oraz Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu jest spółka Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa („ADO”).
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach Serwisu („Użytkownicy”) i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika Serwisu informacje w formularzach elektronicznych zamieszczonych w Serwisie,
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka"),
  • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 • Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika Serwisu dobrowolnie.
 • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

2. PLIKI COOKIES

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie lub blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej użytkownika.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

3. LOGI SERWERA

 • Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce Użytkownika,
  • informacje o adresie IP.
 • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe Serwisu.
 • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

4. DANE OSOBOWE

 • Od Użytkowników Serwisu zbieramy dane osobowe wyłącznie w przypadku dobrowolnego wypełnienia przez nich formularzy elektronicznych, dostępnych w Serwisie.
 • Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, o których mowa w punkcie powyżej, może następować w celu, dla jakiego dane zostały zebrane w Serwisie, w szczególności:
  • w celach rekrutacyjnych (zakładka „Praca”),
  • kontaktu z Użytkownikiem Serwisu (zakładka „Konsultacje”),
  • wypełnienia przez ADO obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,
  • wypełnienia przez ADO prawnie usprawiedliwionych celów, realizowanych przez ADO albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych).
 • Dane osobowe zgromadzone przez ADO mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 • ADO będzie się kontaktował z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • ADO zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Stosowane środki są zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
 • Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnień, korekt oraz aktualizacji treści danych,
  • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt.
 • ADO zastrzega sobie prawo do przechowywania (retencji) uzyskanych za pomocą Serwisu informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
 • Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności są mile widziane i powinny być przesyłane na adres kontaktowy.
©2011, NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED SP.ZO.O. All Rights Reserved.